Bakı şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daimi NümayəndəliyiDaimi nümayəndəliyin rəhbəri cənab Bəxtiyar Əsgərov
tədbirdə iştirak edib


       Ulu öndərimiz böyük Heydər Əliyevin doğulub boya-başa çatdığı doğma Naxçıvanda 100 illik yubiley tədbirləri möhtəşəmliyi ilə yaddaşlarda qalacaq!

Heydər Əliyev Sarayında keçirilmiş rəsmi tədbirdə Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov da çıxış edib.10 may 2023-cü il