Bakı şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daimi NümayəndəliyiBakı şəhərində fəaliyyət göstərən NaxçıvanBankın filialının
yeni inzibati binası istifadəyə verilib


       Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən NaxçıvanBankın filialının yeni inzibati binası istifadəyə verilib. Xeyirli, uğurlu olsun!

12 iyul 2019-cu il