Bakı şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daimi NümayəndəliyiDaimi nümayəndəliyin rəhbəri cənab Bəxtiyar Əsgərov
tədbirdə iştirak edib


       16 may 2023-cü il tarixdə altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin onuncu sessiyası keçirilib.

Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov sessiyada iştirak edib.16 may 2023-cü il