Bakı şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daimi NümayəndəliyiDaimi nümayəndəliyin rəhbəri cənab Bəxtiyar Əsgərov
tədbirdə iştirak edib


       Avstriya Respublikasının Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli Səfiri cənab Alexander Bayerl və xanımının dəvətilə, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Bəxtiyar Əsgərov bu ölkənin Milli Günü münasibətilə Bakıda təşkil edilmiş rəsmi qəbulda iştirak edib.

24 oktyabr 2019-cu il