Bakı şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daimi NümayəndəliyiDaimi nümayəndəliyin rəhbəri cənab Bəxtiyar Əsgərov
tədbirdə iştirak edib


       Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov və nümayəndəliyin əməkdaşları Xalq rəssamı Kamil Əliyevin əsərlərinin nümayiş olunduğu "Qızıl Qalareya" muzeyində görkəmli xalçaçı-rəssamın əsərləri ilə yaxından tanış olub.25 iyun 2023-cü il