css menu by Css3Menu.com


    

 


Naxçıvanın
Görkəmli Şəxsiyyətləri

Naxçıvanın idarəetmə quruluşu

Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) Azərbaycan Respublika-sının tərkibində muxtar dövlətdir.

1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında (NMR) qanunvericilik haki-miyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının (NMR) parlamenti - Ali Məclisi, icra hakimiyyətini Naxçıvan MR-in Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini Muxtar Respublikanın məhkəmələri həyata keçirir. Konstitusiyaya əsasən, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri muxtar respublikanın ali vəzifəli şəxsidir. O, Ali Məclisdə seçilir.

Naxçıvan Muxtar Resspublikası Ali Məclisi (NMRAM) 45 depu-tatdan ibarətdir. Muxtar respublikanın şəhər və rayon ərazi vahidləri icra hakimiyyətləri tərəfindən idarə edilir.

İcra hakimiyyətlərinin başçıları Naxçıvan MR Ali Məclisi sədri-nin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təyin olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında (NMR) yerli idarəetmə orqanları - bələdiyyələr fəaliyyət göstərir.

Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений
The Permanent Representation of the Nakhchivan Autonomous Republic in Baku
Webmaster • Ideal Network Technologies
2014-2018